I 20 dødsulykker kan veien ha ført til ulykken

Samtidig er føret vurdert til å ha vært av stor eller avgjørende betydning i 17 dødsulykker i Midt-Norge.

  Foto: Jens Petter Søraa / Dan Ågren / Frank Cadamarteri / Martin Nynes

I 20 dødsulykker i Midt-Norge siden 2005 har veiene blitt vurdert til å ha stor betydning for at ulykkene kunne skje, viser Statens vegvesens rapporter.