Alle de 57 bruene er for lave når togene skal gå på strøm

Trønderbanen og Meråkerbanen skal elektrifiseres. Det er 57 bruer på strekningene. Samtlige er for lave for kjøreledningene.

Avgang: Lokfører Jonny Sende og ombordansvarlig Han Jørgen Eide, begge NSB, gjør seg klare til ny tur fra Lerkendal stasjon. 

– Det blir en utfordring å føre strøm og kabler under det vi i Jernbaneverket kaller overgangsbruene, det vil si bruer toget kjører under, sier prosjektleder Bente Langeland Roheim. Blir det gitt endelig grønt lys for prosjektet, starter detaljplanleggingen neste år. Da vil hver enkelt bru langs det 200 km lange sporet bli vurdert for seg.