Panama Papers:

DNBs tidligere konsernrevisor har ikke tillit til gjennomgangen

Harald Jægtnes ble pekt på som ansvarlig i DNBs redegjørelse om bankens skatteparadis-akrobatikk.

Harald Jægtnes var konsernrevisor i DNB. Nå er han pensjonist.  Foto: Jan M. Lillebø

Nå reagerer han på dobbeltrolle i advokatselskapet som skal gjennomgå saken, ifølge Aftenposten.no.