Streikende fikk varsel om permittering

Fagforeningens eget hotell har sendt ut permitteringsvarsel til 14 ansatte som er i streik. - Ufint, sier streikelederen.

Streikeleder Børge Ånesen liker dårlig at fagorganisasjonens eget hotell har sent permitteringsvarsel til ansatte i streik.  Foto: Kim Nygård

Nova hotell kurs og konferanse i Folkets hus sendt ut permitteringsvarsel til alle ansatte, unntatt avdelingslederne. 14 av dem som har fått varselet er i streik.