Slakter utbyggers plan for Øvre Rotvoll

Politikerne i bygningsrådet slakter utbyggers plan for utbyggingen på gården Øvre Rotvoll. Geirmund Lykke (KrF) mener kommunen ikke må gi utbyggere ansvaret for områdeplaner i store utbygginger.

- Det er fristende å lage mest av det som gir mest inntekter, boliger, og ikke det som gir den beste bydelen. Det er en fristelse når man lager områdeplanene selv, sier Lykke, som er kommunalråd og gruppeleder for KrF.