Teknologihovedstaden Trondheim:

-Teknologi viktigere enn rock

Torgeir Anda mener at et teknologimuseum burde blitt prioritert foran Rockheim, og at byen må konsentrere seg mer om teknologi for å leve opp til ryktet som teknologihovedstad.

Venstrepolitiker og kommunikasjonskonsulent Torgeir Anda ønsker at et teknologimuseum hadde blitt prioritert foran Rockheim.  Foto: Kristian Helgesen

Vi har ikke bare én hovedstad i Norge. Det er oljehovedstaden Stavanger, marinhovedstaden Bergen, og snakker du med politikere og gründere i Trondheim, er Trondheim teknologihovedstaden. Men har trondhjemmerne rett til å smykke seg med denne tittelen?