Sliter med å få tak i nok ingeniører

Mens ledigheten blant oljeingeniører holder seg relativt høy, er det stort behov for ingeniører i bygg og anlegg. Koblingen er ikke bare enkel.

Tryggere jobb: Henrik Tvervåg gikk i fjor over fra oljeservicenæringen til ingeniørjobb i bygg- og anleggsavdelingen i Sweco Trondheim. Han mener flere ingeniører bør tenke utenfor den boksen de er vant med.  Foto: Morten Antonsen

- Både arbeidsledige ingeniører og selskap som trenger å ansette, må tørre å satse på noe nytt og ikke være redde for å ta tenke på tvers av næringer.