Frykter høyere strømpris med færre kraftselskaper

Analytikerne setter spørsmålstegn ved om det er nødvendig å slå sammen kraftselskapene i Trøndelag.

Analytikerne ser poenget med at kraftselskapene må posisjonere seg for digitaliseringen av strømnettet, men frykter at en sammenslåing av kraftselskapene i Trøndelag kan føre til dårligere konkurranse og i verste fall høyere strømpriser. 

NTEs forslag om å slå sammen alle kraftselskapene i Trøndelag kan i verste fall ha en negativ virkning på strømprisen.