Saken mot Hugaasgruppens sjef vokser:

Kan få norgeshistoriens største bot for overproduksjon

Kjøp og levering av fôr til ulike gårder i Midtre Gauldal, ble det viktigste sporet i det Fylkesmannen mener å ha avdekket som tidenes brudd på norsk husdyrkonsesjon.

Nytt millionkrav: Roar Aarhaug, daglig leder Hugaasgruppen, er varslet om nytt erstatningskrav. Denne gangen på over syv millioner kroner for overproduksjon. Bildet er tatt i en annen sammenheng. Arkivfoto.  Foto: Marianne Tønset

Gjennom et nettverk av ulike produksjonssteder i Midtre Gauldal, skal eier og daglig leder i Hugaasgruppen, Roar Aarhaug, ha drevet fjørfeproduksjon i tilnærmet industriell skala.