Bekymret for velferden for fisken:

Én av fem fisker dør i oppdrett

En av fem fisk dør i laksemerdene. Det kan ikke fortsette, mener Mattilsynet.

Stor dødelighet: Deler av oppdrettsnæringen sliter fortsatt med sykdommer, høy dødelighet, mangelfull beredskapskapasitet og lakselusproblemer, skriver Mattilsynet i sin årsrapport. Bildet er fra en ferskvannsavlusing i et av Marine Harvests anlegg i Flatanger. 

Oppdrettslaks skades og dør i stort omfang av mekaniske avlusingsmetoder, går det fram av Mattilsynet i sin årsrapport for 2016 som ble offentliggjort i dag.