85 prosent av studentene er borte i den kriserammede oljebransjen

Søkerne har rømt oljestudiene i så store flokker at studiestedene fjerner én av tre studieplasser. Det kan føre til ny bemanningsmangel og lønns- og kostnadsøkninger.

Plattformsjef: Per Johan Fallrø fikk mange spørsmål fra studentene Tonje L. Bjerga, Wonmin Jeong og Jørgen Ernstsen da de kom på besøk etter å ha vunnet Lundins innovasjonskonkurranse. 

- Jeg angrer ikke i det hele tatt på at jeg valgte å studere petroleumsfag. Jeg er veldig positiv til fremtiden, og jeg er innstilt på å jobbe som petroleumsingeniør, sier Tonje L. Bjerga til Aftenposten.