Trekker seg hvis Otto Frøseth fortsetter i styret i Trondheim Havn

Svein Ivar Larsen setter som vilkår for å fortsette i styret i Trondheim Havn at styreleder Otto Frøseth ikke blir gjenvalgt.

Nyhavna står sentralt i debatten om byutvikling i Trondheim. Tempo og retning i omforming fra havneformål til andre formål er bakteppe også for konflikten på toppen i Trondheim Havn. Havneselskapet eier det meste av Nyhavna, Brattøra og resten av sjøfronten i Trondheim. Tilsammen eier Trondheim Havn et område i Trondheim på rundt 750 000 kvadratmeter. Arealet og bygningene som havneselskapet eier kan være verdt flere milliarder kroner. 

- Når det er en konflikt mellom en havnedirektør og en styreleder, er det ikke unaturlig at også styrelederen trekker seg. Av hensyn til selskapets beste må begge personer i konflikten gå, sier Larsen.