Regnskapsføreren gikk inn med penger i sjokoladefabrikken

Cielo måtte ha mer kapital for å overleve, da kom Regnskapsfokus inn på eiersiden.

Sjokolademakere: Ståle Andersen (til venstre) og Mats Paulsen kan feire ti år med egen sjokoladefabrikk.  Foto: Richard Sagen, Foto: ©RICHARD SAGEN, Adresseavisen, +47 95198665

Ståle Andersen, styreleder i Cielo og også én av medgründerne av sjokoladefabrikken, kan vise frem et årsregnskap for fjoråret med et overskudd på 276 000 kroner. Et lite overskudd, men styret skriver i sin årsrapport at «ytterligere tilføring av ekstern kapital og refinanisering er nødvendig for å håndtere fortsatt drift på nåværende nivå».