Siemens setter grønn standard på Trondheimsfjorden

En nyvinning fra Siemens i Trondheim kan bli en grønn standard for elektrisk skipsfart i Norge og resten av verden.

El på Trondheimsfjorden: To slike hybridferjer er under bygging og skal trafikkere sambandet Flakk - Rørvik fra 1. januar 2019. 

Fra 1. januar 2019 skal elektriske ferjer trafikkere begge de to sambandene i ytre del av Trondheimsfjorden. Fjord 1 har fått kontrakten på å drifte sambandet Brekstad – Valset, mens Fosen Namsos Sjø skal ha ansvar for ferjetrafikken mellom Flakk og Rørvik.