Salmar får utvide i Froan landskapsvernområde

Salmar får utvide sine to oppdrettslokaliteter i Froan landskapsvernområde. For å bøte på inngrepet opprettes et nytt verneområde rundt Halten.

Da Salmar fikk drive lakseoppdrett midt i landskapsvernområdet i Froan, vakte det sterke reaksjoner. Først, i 1998, fikk de en midlertidig tillatelse som stadig ble fornyet. Deretter, i 2012, ble det ordnet slik at Salmar fikk ha permanent tilhold der med de to anleggene Hallarøy V og Sørøyflesa.