Kraftig fall i salget av nye boliger

Salget av nye boliger i Trondheim har sunket med 42 prosent det siste året.

Eiendomsmegler Mari Østgaard Buaas i Nylander sier de er i rute med salget av leilighetene i de nye blokkene Ranheim amfi. Men hun må jobbe mer for å få solgt leilighetene. Det er færre henvendelser nå, sier hun. 

På landsbasis er nedgangen i nyboligsalget det siste året på 33 prosent.