Her kan du sjekke din inntekt mot de andre i din kommune

Her ser du hvordan innbyggerne i din kommune gjør det på inntekt og formue.

Slik bruker du skattekartet:

Trykk på en kommune i kartet, eller velg kommune ut fra menyen på høyresiden, for å få vite mer om hver enkelt kommune.