Tolv arbeidsplasser forsvinner fra Trondheim når båtregister flytter

Småbåtregisteret flyttes fra Trondheim til Horten.

Småbåtregisteret forsvinner fra Trondheim når registeret etter nyttår skal flyttes til Horten. Det betyr at Redningsselskapet kun vil ha frivillige igjen i Trondheim neste år.  Foto: Espen Bakken

Småbåtregisteret har i dag tolv ansatte med kontor på Fosenkaia i Trondheim.