Det lønner seg å la toget kjøre på organisk avfall, kloakk og kuskit

Togene på Nordlandsbanen kan kjøres på biogass og bli et lønnsomt alternativ til dagens dieseltog. – Dette vil øke verdien på laksen, jordbruket og skogen i Trøndelag, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik.

Biokrafts anlegg på Skogn blir verdens største i sitt slag. - Offentlig transport bør over på klimanøytralt drivstoff, sier fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem. 

Nordlandsbanen på biogass krever en investering på 606 millioner kroner, mens elektrifisering krever en investering på minst 8 milliarder, konkluderer en studie fra Rambøll Energi på oppdrag fra Norsk Gassforum.