Formuene vokser mest i Trøndelag

Private formuer vokser mer i Trøndelag enn i resten av landet. Laks fra Frøya og Ytre-Namdal er trolig en viktig årsak.

Årsak 1: Salmar-arving Gustav Magnar Witzøe (25) hadde i 2016 landets største skattepliktige formue, på 11,1 milliarder kroner. 

Fra 2012 til 2016 ble samlet skattepliktig formue i Trøndelag doblet.