- Oppdal takler 2000 hytter til

Oppdals ordfører, Kirsti Welander, gleder seg over hytteutbyggingen i Oppdal, og tror bygda tåler 2000 flere hytter. Antallet fritidsboliger i kommunen er mer enn doblet de siste 20 årene.

Veksten i antall hytter i Oppdal fortsetter, med høyt tempo i hyttebyggingen. Her fra Gjevilvassdalen, hvor det bygges mye for tiden.  

Hyttebyggingen har sine åpenbare positive sider, som mange arbeidsplasser i ei aktiv byggenæring, fritidsinnbyggere som handler i Oppdal og som gjør at kommunen har et handels- og servicetilbud som er langt bredere enn en kan forvente i ei bygd med 7000 innbyggere.