Når du ikke avbestiller bordet, koster det restauranten dyrt

Trondheimsrestauranter taper penger på gjester som ikke dukker opp, selv om de har bestilt bord. Møter du ikke opp hos Fagn kommer det likevel regning for hele kvelden.

Streng linje: Stian B. Olsen, daglig leder hos Fagn, mottar de fleste bordbestillinger på nett og samtidig får gjesten klar besked om at det kan komme en regning selv om de ikke møter. 

Credo har også begynt å fakturere gjester som har bestilt bord, men likevel ikke møter.