Flytter 80 ansatte til nye lokaler på Sluppen

DNV GL (tidligere Det Norske Veritas) flytter fra Rosten til Sluppen.

Lysgården (til venstre) skal bygges ved siden av Stålgården Nord. Begge byggene blir godt synlige fra E6 ved Sluppen. 

DNVs virksomhet i Trondheim skal bli leietagere i Lysgården på Sluppen fra juni 2019. Kontorbygget er under oppføring. DNV vil ha kontorplass til 80 medarbeidere på Sluppen. Byggherre er R. Kjeldsberg, i samarbeid med Veidekke Eiendom.