Selger Innvordfjellet vindkraftverk til utenlandsk investor

Zephyr vil selge Innvordfjellet vindkraftanlegg i Flatanger, mest sannsynlig til en utenlandsk investor.

Bak Utvordfjellet mot Folda er det sett ut et område til dypvannskai. Nå er det ikke sikkert at det blir noe av. 

Samtidig sier Zephyr at det ikke er sikkert at de bygger dypvannskai på Utvorda slik det er gjort avtale med Flatanger kommune om.