Ledigheten har gått ned

Det siste året er det blitt færre arbeidsledige både i Trøndelag og i landet som helhet.

Faller: Yrker knyttet til byggebransjen er blant de der ledigheten har falt sterkest fra juli i fjor til juli i år. Bildet er fra en byggeplass på Øya i Trondheim i mai i år. 

Saken oppdateres.

Ifølge Nav var det ved utgangen av juli 5212 helt arbeidsledige i Trøndelag. Det utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på sju prosent fra juli i 2017. I tillegg til de helt arbeidsledige, var 1968 personer delvis ledige, mens 987 arbeidssøkere gikk på tiltak. Det er lavere ledighet i Trøndelag enn i Norge under ett.

LES OGSÅ: Svakt fall i juni

Flere jobber

Statistikken fra Nav viser at ledigheten er noe høyere blant menn enn blant kvinner, men forskjellen er liten. 1696 av de helt ledige er 29 år eller yngre. Det er 1558 ledige i 30-årene, 931 ledige i 40-årene, mens 655 av de helt arbeidsledige i Trøndelag er i 50-årene.

Nav Trøndelag opplyser i en pressemelding at nedgangen i arbeidsledigheten favner bredt. Ledigheten synker for alle aldersgrupper. Nedgangen i ledighet et størst for arbeidssøkere over 40 år.

LES OGSÅ: Stabil ledighet i eurolandene

Antall nye stillinger er fortsatt økende. I årets syv første måneder har tallet på nye stillinger økt med cirka 50 prosent. Noe av årsaken til økningen i nye jobber er at Nav har fått et bedre system for å fange opp stillinger.

- Også et godt arbeidsmarked står for en god del av økningen, heter det i pressemeldingen.

Statistikken viser at det har vært nedgang i ledigheten i alle yrker, unntatt akademiske yrker, der ledigheten har økt svakt fra juli 2017. I antall personer er det størst nedgang i ledigheten i ingeniør- og ikt-fag, industri og bygg- og anlegg.

Meldal på topp

Når de arbeidsledige fordeles på kommuner, troner Meldal fortsatt på topp, med 3,5 prosent ledighet. Frøya er på andreplass med 3,3 prosent arbeidsledige. Av kommuner der tallene er oppgitt, er det lavest ledighet i Agdenes (0,7 %), Namdalseid (0,9 %) og Rennebu (1,0 %). Fire kommuner i Trøndelag har så få innbyggere og antall arbeidsledige at tallene ikke er oppgitt. Det gjelder Rørvik, Høylandet, Fosnes og Leka.

LES OGSÅ: Studenter skyr oljeutdanning. Det kan gi ny lønnsfest

De største

I Trondheim var det ved utgangen av juli 2394 helt ledige. Det utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken, en nedgang på sju prosent fra juli 2017. I Stjørdal var det 246 ledige (2,0 %), i Steinkjer 266 (2,4 %), mens 278 personer var helt arbeidsledige i Levanger (2,6 %).

I landet

I landet totalt var det i juli registrert 70600 helt arbeidsledige hos Nav. Det er en nedgang på 6900 personer fra juli i fjor. Nav opplyser at ledigheten med det har gått ned fra 2,8 prosent til 2,5 prosent av arbeidsstyrken.

På forsiden nå