- Det er all grunn til å se nøye etter at alt har gått rett for seg

Politikerne i bygningsrådet har bestemt at tillatelsen til å selge blant annet sportsutstyr, møbler og elektronikk i det nye kjøpesenteret i den gamle hangaren på Lade, skal vurderes på nytt.

Flyhangar: Hangaren er under ombygging, og tre av leietakerne som etter planen skal inn i hangaren, XXL, Rusta og Power, er i dag leietagere i Lade Arena. 

Det vedtok bygningsrådet med ti mot én stemme tirsdag. Flertallet stemte for rådmannens innstilling om å ta klagen fra eieren av handelsparken Lade Arena til følge.