Beskyldninger mot ekssjef etter konkurs i trondheimsfirma

Bostyrer sier nei til at medeiere i det konkursrammede selskapet Grunnarbeid Service får plass i kreditorutvalget. Eierne vil forfølge krav mot den tidligere sjefen i selskapet.

Stans: Problemene i Grunnarbeid Service gikk ut over både metrobussholdeplasser og flere oppdrag for Kommunalteknikk i Trondheim kommune og Trondheim Eiendom.  Foto: Terje Svaan, Adresseavisen

Torsdag formiddag ble det i Sør-Trøndelag tingrett holdt skiftesamling for entreprenørselskapet som begjærte oppbud i starten av september.