Sjampanje og opera da Okea fikk 153 nye ansatte

Oljeselskapet til Erik Haugane og Ola Borten Moe kunne fredag markere at det nå er de som drifter oljefeltet Draugen utenfor kysten av Midt-Norge.

Sang: Operasanger Nina Sæterhaug sang og skålte for Ola Borten Moe og de andre ansatte i Okea.  Foto: Espen Bakken, Adresseavisen

Sjampanjekorkene spratt i været, og operasangerne Nina Sæterhaug og Lars Eggen sang og skålte da oljeselskapet feiret overtakelsen av Shells andeler i feltene Draugen og Gjøa.