To byggefirma er slått konkurs

De to selskapene A4 Snekkern AS og A4 Anlegg AS er slått konkurs. 19 ansatte mister jobben.

A4 Anlegg har leid lokaler på Østre Rosten 90. Firmaets leasede biler står på parkeringsplassen utenfor. Bostyrer har også gått ut av leasingavtalene. 

Eierne begjærte oppbud i de to selskapene mandag denne uka, og Sør-Trøndelag tingrett slo dem så konkurs.