Ber om konkurskarantene for ledere i boligbyggeselskap

Ledelsen i boligbyggeselskapet Loqent Tømmer i Trondheim unnlot å trekke skatt av lønnen til de ansatte. Bostyrer ber om konkurskarantene.

Slutt: Sør-Trøndelag tingrett åpnet konkurs i Loqent Tømmer i februar 2017, etter en konkursbegjæring fra kemneren i Værnesregionen.  Foto: Marthe Hårstad

Kemneren i Værnesregionen har meldt inn et krav på 1,4 millioner kroner mot det konkursrammede selskapet, og har også politianmeldt selskapets styreleder Viggo Amundsen og daglig leder Svein Magne Saksvik.