Staten sier nei og ja til Folkeinvest

Finanstilsynet sier nei til Folkeinvest, men Stortinget og regjeringens nye regjeringsplattform sier ja.

Rammes: Nyskapingsbedriften Ducky i Kjøpmannsgata er én av de 25 bedriftene som trenger investeringskapital, men som er blitt rammet av stansen i Folkeinvest. Ducky har spesialisert seg på produkter og tjenester for å kutte klimautslipp.  Foto: Håvard Jensen

Finanstilsynet, som er underlagt Finansdepartementet og forvalter regelverk for finansnæringen, har pålagt Trondheims-bedriften Folkeinvest å stanse virksomheten med å koble nyskapingsbedrifter med investorer. Finanstilsynet bruker som begrunnelse at virksomheten som drives av Folkeinvest krever konsesjon. Så lenge Folkeinvest ikke har konsesjon som verdipapirforetak har selskapet ifølge Finanstilsynet ikke lov til å formidle kapital.