Witzøe-selskaper kan få internasjonal storavtale

Selskapene i den Witzøe-eide selskapsgrupperingen Scale Aquaculture har inngått avtale om et mulig oppdrettssamarbeid i India.

Teknoligi: En slik merd fra Aqualine og en slik fôrflåte fra Steinsvik kan bli blant leveransene til India.  Foto: Aqualine/Illustrasjon

Det var daglig leder i trondheimsselskapet Aquaoptima, Børge Søraas, som underskrev intensjonsavtalen på vegne av selskapsgrupperingen.