Mette taper 1,2 millioner i pensjon. Årsak: Hun jobbet for lenge

Statspensjonist Mette Moen (74) taper 1,2 millioner kroner fordi hun valgte å jobbe lenger enn hun var nødt til.

Eks-professor: Statspensjonist Mette Moen i Trondheim mener det er urettferdig at hun får lavere pensjon fordi hun valgte å jobbe til hun ble 70 år. 

- Det er urettferdig at jeg får mindre utbetalt i pensjon når jeg har jobbet tre år mer enn jeg var nødt til og derfor har betalt inn ekstra til min egen pensjon. Det blir ekstra urettferdig når Statens pensjonskasse har tjent på dette, sier Mette Moen i Trondheim.