Trondheimsadvokat har fått skrape for rot med salær og saksbehandling

En advokat i Trondheim er blitt felt av Advokatforeningens disiplinærnemnd på grunn av rot med saker og salær.

Dømt: Advokatforeningens selvdømmeordning mener at trondheimsadvokat Elling André Lillefuhr har brutt god advokatskikk. 

Presisering, 01.03.2019:

Adresseavisen publiserte 26. februar en artikkel om at advokat Elling André Lillefuhr er ilagt en irettesettelse av disiplinærnemnda i Advokatforeningen. Irettesettelsen har sitt utgangspunkt i en konflikt mellom advokaten og en tidligere klient.