Dyrt å fly for Widerøe

Eierne av Widerøe mener det er for dyrt å fly små fly på korte strekninger i Norge.

Sliter: Widerøe fikk i 2018 tre nye jetfly, men flyselskapet sliter med å tjene penger. 

I 2017 hadde flyselskapet Widerøe AS et driftsresultat på 237,3 millioner kroner. For 2018 har resultatet krympet til 106,2 millioner kroner. Regnskapstallene for flyselskapet kommer frem i årsrapporten fra transportselskapet Torghatten ASA, som er en av tre eiere i Widerøe. Ifølge årsrapporten fra Torghatten er årsaken til de svake tallene fra Widerøe vedvarende høyt avgiftsnivå i innenriks norsk luftfart og historisk høye drivstoffkostnader.