Gransker om arbeidere på skoleprosjekt i Trondheim har blitt underbetalt

Arbeidere på fylkeskommunens byggeprosjekt på Charlottenlund videregående skole, opplyste til Arbeidstilsynet at de fikk betalt under minstelønn og jobbet 58 timer i uken.

Klasserom: Den nye klasseromspaviljongen på Charlottenlund skole er satt sammen av ferdigproduserte moduler fra Estland.  Foto: Håvard Jensen, Adresseavisen

Det går frem av papirene fra Arbeidstilsynet etter et uanmeldt tilsyn på byggeplassen den 8. februar i år.