Vil bygge undersjøisk oppdrettsanlegg til 3,1 milliarder kroner i Trøndelag

Oppdrettskonsernet Mowi har søkt om utviklingstillatelser til en ny type oppdrettsanlegg under havoverflaten. De tror det vil skape minst 60 nye jobber i kystkommunen Roan.

Havbunnsteknologi: Merdene skal plasseres omtrent 15 meter under havoverflaten, men skal kunne trekkes 35 meter lenger ned av vinsjer på havbunnen.  Foto: Mowi/Illustrasjon

Prosjektet har fått navnet «Aquastorm», og består av merder som skal kunne senkes opptil 50 meter ned under havoverflaten hvis værholdene tilsier det.