- Det er billigere med strøm enn med diesel

Innkjøringsproblemene er over for de to el-ferjene på sambandet Flakk - Rørvik.

Elektrisk: Nå skal innkjøringsproblemene være over for de to hybridelektriske ferjene MF Lagatun og MF Munken.   Foto: Håvard Jensen

- Nå fungerer det som det skal. Begge ferjene lader strøm og er i ordinær drift, sier Lars Fabricius, prosjektleder i Trøndelag fylkeskommune.