Okea verdsatt til 2,1 milliarder kroner etter børsdebuten

Tirsdag morgen ble oljeselskapet Okea det tiende trønderselskapet på Oslo Børs. Nå vil selskapet gjøre funn som ble oversett på 80-tallet.

Notert: Tirsdag morgen kunne de fire gründerne Ola Borten Moe (f.v.), Knut Evensen, Erik Haugane og Anton Tronstad markere børsdebuten til oljeselskapet Okea.  Foto: Bo Mathisen Bo Mathisen/Okea

Klokken 09.00 kunne administrerende direktør Erik Haugane ringe i børsbjellen og markere at aksjene kan omsettes fritt.