40 prosent vekst for bank i Trondheim 

Danske bank med hovedkontor i Trondheim leverer et sterkt resultat for første halvår 2019. Bankens inntekter økte med åtte prosent, mens resultatet etter skatt er opp 22 prosent fra samme periode i fjor. – Forventer lavere vekst fremover, sier sjef.

Trond Mellingsæter, landesjef i Danske bank.  Foto: Danske bank

– Når inntektslinjen er så mye større en kostnadslinjen får vi en overproporsjonal vekst i resultatet, sier Trond Mellingsæter, landesjef i Danske bank.