Kraftig redusert overskudd for hjørnesteinsbedriften

Aluminiumsprodusenten Hydro Sunndal fikk et overskudd før renter og skatt på 85 millioner kroner i andre kvartal i år.

Teknologi: Produksjonen ved Hydro Sunndal måtte driftes manuelt etter det omfattende dataangrepet mot konsernet i mars. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.  Foto: STEINAR FUGELSØY

Resultatet er betydelig svakere enn i samme periode i fjor, da det tilsvarende tallet var 226 millioner kroner.