«Overraskende og alvorlige funn» under tilsyn på Okeas oljefelt

Petroleumstilsynet fant ti brudd på regelverket etter at det trønderske oljeselskapet Okea overtok driften av Draugen-feltet.

Haltenbanken: Okea overtok i fjor driften av olje- og gassfeltet Draugen utenfor kysten av Trøndelag.  Foto: Norske Shell

Tilsynet gjaldt styringen av vedlikeholdet på feltet, og ble gjennomført i månedsskiftet mars-april i år, ifølge en melding på Petroleumstilsynets hjemmesider.