18 milliarder i inntekter for Witzøes konsern

Witzøe-familiens sjømatkonsern økte inntektene med 2,5 milliarder kroner i 2018.

Prosjekt: Havmerden «Ocean Farm 1» (i bakgrunnen) er Salmars første steg mot havbasert oppdrett, og Gustav Witzøe sier at det igjen skal settes ut fisk i merden til høsten.  Foto: Terje Svaan

Det viser konsernregnskapet til Kvarv AS, som er familieselskapet til laksegründer Gustav Witzøe og sønnen Gustav Magnar Witzøe.