Gir nytt tilbud til sivilingeniørstudenter på NTNU

NTNU planlegger at en stor del av studentene skal få velge havbruk som en del av utdanningen.

Studie: Fagpakken skal i første omgang tilbys studentene på Marin teknikk.  Foto: Rune Petter Ness

Allerede i høst kan alle studentene ved studieprogrammet Marin teknikk velge en egen fagpakke innen havbruk, det NTNU kaller en «minor».