Har bygd ferdig 18 mil kraftledning gjennom Midt-Norge

Statnett har satt i drift det første byggetrinnet på kraftlinjen som skal frakte strømmen fra de trønderske vindkraftverkene.

Nett: Kraftlinjen mellom Surna i Surnadal og Snilldal i Snilfjord går i tillegg gjennom Hemne og Rindal.  Foto: Statnett

De to første strekningene går mellom Namsos og Åfjord og Snillfjord og Surnadal, og er henholdsvis 119 og 63 kilometer lange.