Nå skal gründere komme seg tidlig opp om mårran

Inkubatorselskapet NTNU Accel skifter navn til 6:am, som skal uttales på engelsk «Six ei em».

Leietager: Inkubatorbedriften NTNU Accel, som blant annet driver kontorfellesskapet Digs, endrer navn til 6:am og får T-lab som største eier. Teknologibedriften Mito er en av nyskapingsbedriftene som har kontor på Digs.   Foto: Helene Mariussen

- Begrunnelsen for det nye navnet er at selskapet vil utvikle et nytt seks måneders akselratorprogram for å gi gründere med ambisjoner og potensial fart og kvalitet i sitt utviklingsløp. Med 6:am sier vi samtidig at gründerskap og innovasjonsarbeid krever hardt arbeid, seint og tidlig.