Trondheimsfirma selger deler av virksomheten for 1,2 milliarder

Lakseselskapet Norway Royal Salmon har solgt hele oppdrettsvirksomheten på Vestlandet til en trio av lokale selskaper.

Salg: Konsernsjef Charles Høstlund i Norway Royal Salmon sier det var sterk interesse fra flere aktører i forbindelse med salget.  Foto: Vegard Eggen

Norway Royal Salmon (NRS) har hovedkontor i Ferjemannsveien i Trondheim, men oppdrettsvirksomheten har vært fordelt på Region Sør rundt Haugesund og Region Nord i Troms- og Vest-Finnmark.