Trønderenergi er i ferd med å bli en av de største i Norden på vindkraft

BERKÅK: Vindkraftutbyggingen som skaper bred motstand langs kysten av Trøndelag, er i ferd med å gjøre kraftselskapet Trønderenergi til en av de største aktørene i vindkraftproduksjon i Norden.

Kraftdamer: Hilde Landsem (venstre), Janne Kjøsen og Cecilie Sundsbø Arnemo er sentrale i Trønderenergis arbeid med å ruste opp energiselskapets produksjonssentral på Berkåk.   Foto: Jorgen Myhr Stokke

Langt fra politimakt og vindkraft-demonstranter på Frøya, er det stille og svært fredelig i en kraftstasjon som ligger inne i fjellet. Vannet til kraftproduksjonen kommer via en tunnel som er 17 kilometer lang. Hvert sekund bruker kraftverket like mye vann som en gjennomsnittsnordmann bruker i løpet av et år. Likevel er det inne i fjellet bare en svak dur av det som gjør at vann og tyngdekraft blir utnyttet til å produsere elektrisk kraft.