Her er det tettest mellom millionærene i Trondheim

Nesten hver tredje person med postnummer 7016 er millionær.

Ingen steder i Trondheim er det så tett mellom millionærene som på postnummer 7016, viser tall fra skattelistene for 2018. Postnummeret dekker Øvre Bakklandet, fra Brubakken til Teglbrennerveien, og områdene nedenfor festningen og mot Singsaker skole. 255 av de 823 skatteyterne som bor her, har en ligningsformue over en million kroner.