Olga (78) vil ikke bo hjemme når nyveien bygges. Frykter nytt ras

Hylene glemmer hun aldri. Husene som seilte nedover leirehavet.

Rissa-raset - 25 år etter Dette er et bilde fra 29.april 1978 - så godt som hele Fissa- grenda raste ut, det som var igjen ble sprengt bort.  Foto: Ivar Mølsknes

Olga Johanne Berg beskriver det som en følelse av dommedag.